You are here

Tatariw Amharic website Ethiopia wake up

ኢትዮጵያውያን እንብላ እንደምንለው ሁሉ እንስራስ ማለት እንወዳለን? አይመስለኝም! አሁን ያለንበት ሁኔታ ምስክር በአካልና በአዕምሮአችን ስለማንሰራ ነው፡፡ ጉድ ፈላ!

Tatariw Amharic website Ethiopia wake up

መሰረታዊ የአስሊ ዕውቀት፡፡ የአስሊ አጠቃቀም አጉል ባህሪ ካለወት አስሊወ በቫይረስና በሰላዮች ይጠቃል፡፡ ርካሽ ወይም ነጻ የሆኑ ጥሩ አማራጮችን ያውቃሉ?

Tatariw Amharic website Ethiopia wake up

ስለ ብቃትዎ ምን ያውቃሉ? ለምሳሌ ስለ እልህና ንዴት፤ ወድቆ መነሳት፤ ነጻነት፤ መምራትና መግባብት ወዘተ፡፡ ማሰብ፣ መናገርና ማድረግ መተው ዝምታ ነው!

Tatariw Amharic website Ethiopia wake up

ስለ ባህሪዎ ምን ያውቃሉ? ቀላል ነገሮች ላይ ይሳሳታሉ? ለምሳሌ በቀጠሮ መዘግየት፣ ቋንቋ መቀላቀል፣ ከማዳመጥ ይልቅ ብዙ ማውራት፣ እምነትዎስ ነካ ነካ ነው?

Tatariw Amharic website Ethiopia wake up

የሚያልሙትን ስራ አግኝተው ለማቆየት ስልቱን ያውቁታል? በስራ አለም ውስጥ የተጻፉና ያልተጻፉ ህጎችን ልብ ካሉ በስራዎ ለመደሰት፣ ለማደግና ለመርካት ይረዱወታል!!

Tatariw Amharic website Ethiopia wake up

በቀላሉ እራስዎን ይንከባከባሉ? የሚበላ ምግብ፣ የሚጠጣ መጠጥና የሚታሰብ ሃሳብ ወደ ሰውነታችን ስለሚገባ ህይወታችን ውስጥ ሚና አለው፡፡ ለምን?

1
2
3
4
5
6

ሁሉም የጽሁፎች አይነቶች ሰንጠረዥ ላይ

የአርዕስቶች ስምና አይነት የተጻፈበት ቀን
ወዳጅና ጓደኛዎ ማነው? መስጠትና መቀበል ነው። ክፍል አንድ፤ 02/27/2015 - 13:07
ስፖርት፣ እንቅስቃሴ፣ ምግብና መጠጥ፤ 02/24/2015 - 19:14
ቁርስ የመብላት ጥቅምና አስፈላጊነቱ፤ 02/21/2015 - 11:06
የኢትዮጵያዊ ስራና ጥልቅ ስሜት አቅም፤ 05/25/2014 - 17:52
ኮምፕዩተርወ በቀላሉ እንዳይጠቃ ጥንቃቄ ያድርጉ፤ ክፍል አራት፤ አንቲ ቫይረስና ፋየርወል። 05/01/2014 - 12:42
ኮምፕዩተርወ በቀላሉ እንዳይጠቃ ጥንቃቄ ያድርጉ፤ ክፍል ሶስት፤ ባህሪና አጠቃቀም። 04/24/2014 - 23:09
ኮምፕዩተርወ በቀላሉ እንዳይጠቃ ጥንቃቄ ያድርጉ፤ ክፍል ሁለት፤ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞችና ማንነታቸው። 04/22/2014 - 23:09
ኮምፕዩተርወ በቀላሉ እንዳይጠቃ ጥንቃቄ ያድርጉ፤ ክፍል አንድ። 04/21/2014 - 11:32
የጽህፈት መኪያ (ታይፕ ራይተር) በአማርኛ ኮምፕዩተር ላይ፡፡ ቃለ መጠይቅ 1980 02/23/2014 - 12:00
የጽህፈት መኪያ (ታይፕ ራይተር) በአማርኛ ኮምፕዩተር ላይ፡፡ ቃለ መጠይቅ 1979 02/18/2014 - 21:13
ዮቲዩብን ቪደወ ያለ ሽቦ ቴሌቪዢን ላይ ለማየት፤ 01/16/2014 - 18:21
መሰረታዊ የኮምፕዩተር ዕውቀት፤ ኦፐሬቲንግ ሲስተምና ሶፍትዌር፡፡ 01/12/2014 - 19:02
የኮምፕዩተር አካሎችና የስራ ድርሻቸው፤ ክፍል ሁለት፡፡ 01/07/2014 - 19:37
መሰራታዊ የኮምፕዩተር እውቀት፤ ኮምፒዩተር ምንድነው? 01/03/2014 - 20:15
ሰው እንደሚያስበው ይሆናል! ክፍል ሁለት፤ ህይወት፡፡ 01/01/2014 - 20:54
ሰው እንደሚያስበው ይሆናል! ክፍል አንድ፡፡ 12/30/2013 - 09:21
የቀጠሮ መጠይቅና ከተደረገ በኋላ ውጤቱ ይኸውና! 11/09/2013 - 11:25
አላማና መነሻ ባጭሩ፤ 11/04/2013 - 20:54
የቀለም ጥያቄወች / Color quiz 11/04/2013 - 11:30
ፊደላት ከሀ - ሠ / he - se 11/04/2013 - 11:28

Pages