You are here

Tatariw Amharic website Ethiopia wake up

ኢትዮጵያውያን እንብላ እንደምንለው ሁሉ እንስራስ ማለት እንወዳለን? አይመስለኝም! አሁን ያለንበት ሁኔታ ምስክር በአካልና በአዕምሮአችን ስለማንሰራ ነው፡፡ ጉድ ፈላ!

Tatariw Amharic website Ethiopia wake up

መሰረታዊ የአስሊ ዕውቀት፡፡ የአስሊ አጠቃቀም አጉል ባህሪ ካለወት አስሊወ በቫይረስና በሰላዮች ይጠቃል፡፡ ርካሽ ወይም ነጻ የሆኑ ጥሩ አማራጮችን ያውቃሉ?

Tatariw Amharic website Ethiopia wake up

ስለ ብቃትዎ ምን ያውቃሉ? ለምሳሌ ስለ እልህና ንዴት፤ ወድቆ መነሳት፤ ነጻነት፤ መምራትና መግባብት ወዘተ፡፡ ማሰብ፣ መናገርና ማድረግ መተው ዝምታ ነው!

Tatariw Amharic website Ethiopia wake up

ስለ ባህሪዎ ምን ያውቃሉ? ቀላል ነገሮች ላይ ይሳሳታሉ? ለምሳሌ በቀጠሮ መዘግየት፣ ቋንቋ መቀላቀል፣ ከማዳመጥ ይልቅ ብዙ ማውራት፣ እምነትዎስ ነካ ነካ ነው?

Tatariw Amharic website Ethiopia wake up

የሚያልሙትን ስራ አግኝተው ለማቆየት ስልቱን ያውቁታል? በስራ አለም ውስጥ የተጻፉና ያልተጻፉ ህጎችን ልብ ካሉ በስራዎ ለመደሰት፣ ለማደግና ለመርካት ይረዱወታል!!

Tatariw Amharic website Ethiopia wake up

በቀላሉ እራስዎን ይንከባከባሉ? የሚበላ ምግብ፣ የሚጠጣ መጠጥና የሚታሰብ ሃሳብ ወደ ሰውነታችን ስለሚገባ ህይወታችን ውስጥ ሚና አለው፡፡ ለምን?

1
2
3
4
5
6

ሁሉም የጽሁፎች አይነቶች ሰንጠረዥ ላይ

የአርዕስቶች ስምና አይነት የተጻፈበት ቀን
የሙዚቃ ማጫወቻ መሳሪያ መደርደሪያ አሰራር፡፡ 08/22/2012 - 20:39
የከረመ ብርጭቆና የግር ኳስ ጨዋታ፤ 10/28/2011 - 21:08
የሚዛናዊ መሪ ሃላፊነትና ሚና ከችሎታውና ትህትናው ጋር፤ 10/03/2011 - 19:35
ዝምታ ማለት ከማሰብ፣ ከማድረግና ከመናገር መቆጠብ ነው! 09/22/2011 - 18:46
ቀጠሮ የማንነት ማሳያ ትልቅ አጋጣሚ ነው! 07/10/2011 - 21:34
ሞገደኛው ባለሎሚ በአውሮፓ ወደ አውሮፕላን ጣቢያ ሲከንፍ፤ 03/20/2011 - 19:24
የይሆናል ህልም ኢትዮጵያዊ መሪ አንድ ቀን በህዝብ ከተመረጠ በኋላ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሲናገር! 03/15/2011 - 19:10
ማንነት ከሞላ ጎደል፤ ማን ነኝ ብለው ያውቃሉ? 03/01/2011 - 10:08
መቼ ይሆን እኔ ለውጦች የማይበት? 09/14/2010 - 19:31
የአንድ ጥንድ ድምጽ ማጉያ ማስቀመጫ አሰራር መመሪያ፤ 07/06/2010 - 20:37
ነጻነት ምንድነው? ነጻ መሆንዎን እንዴት ያውቁታል? 09/12/2009 - 21:21
. 09/05/2008 - 16:52
ቃለ-ምልልስና ቅድሚያ ዝግጅት፤ 08/13/2007 - 19:07
ማመልከቻ አጻጻፍ፣ ሂደቱና ክትትሉ፤ 08/12/2007 - 23:05
ስለ ክፍቱ ስራ ማወቅና ክትትል ማድረግ፤ 08/11/2007 - 10:02
የሚያልሙትን ስራ አይነት ለማግኘት የስራ አፈላለግ ስልት! 07/10/2007 - 11:13
የኢትዮጵያዊ እምነትስ እንዴት ነው? 08/09/2004 - 17:58
ጨዋነት ምንድነው? ለመሆኑ እርስዎስ ጨዋ ነዎት? 08/09/2004 - 11:00
ቀጠሮ፤ ቀጠሮ ማንነትን ማሳያ ትልቅ አጋጣሚ ነው! 08/03/2004 - 10:30
ማዳመጥ ትልቅ የዕውቀት ምንጭና መከበሪያ ነው፤ 07/10/2004 - 17:04

Pages