መጀመሪያ ጣቢያ በመዘመንና ትልቅ ለውጥ ላይ ነው፡፡
በቅርብ ጊዜ መስመር ላይ ይወጣል! እናመሰግናለን፡፡

The Mejemeriya site is under upgrading and big changes.
Will be back oneline shortly. Thanks!